שיגור אחרון
תאריך: 27.7.2021
שיגור: הרצליה (ישראל)

נחיתה: משואה (ישראל)
פיצוץ בגובה: 84,550 רגל 
טווח: 54 ק"מ 
טמפרטורה: 52- צלסיוס

כאן משגרים לחלל

לימודים בדור הבא

לימודי STEM באמצעות שיגור בלון חיזוי אוויר מעל לשכבת האוזון במשימת החלל של האקדמיה הצעירה

חדר הבקרה : שיגור מגבול ישראל-מצרים

האקדמיה הצעירה היא חברה חינוכית המפעילה ברחבי המדינה את משימת החלל לבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, תיכונים ומוסדות אקדמיים המעוניינים לשדרג את תחומי ה-STEM הנלמדים אצלם במסגרת תכנית הכשרה ייחודית. 

השימוש בבלוני חיזוי אוויר, אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ולימוד תכנון במסגרת משימת החלל יושמו במוסדות לימוד בכל שכבות הגיל, תוך ליווי מוסדות אקדמיים ממשלתיים. האקדמיה הצעירה מוציאה את תלמידיה מספרי הקריאה ומכניסה אותם למשימה מבצעית בחיים האמיתיים. התלמידים יתכננו, יבנו, ישגרו וינתחו את תוצאות שיגור הבלון שיגיע עד לקצה החלל באמצעות מצלמות מצלמות וידאו ועזרי טיסה. נכון, שנשמע מגניב?