מידע למורים

  • התכניות של האקדמיה הצעירה יותאמו לסטנדרט שקבעת בתחומי המדע, המתמטיקה, השפה, האומנות וההנדסה. 

  • תלמידים מכל הגילאים אוהבים את זה. שיגור בלון חיזוי אוויר הוא משימה המתאימה לתלמידי בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, תיכון ואף כיתה באוניברסיטה. 

  • נצל את משימת החלל של האקדמיה הצעירה על מנת להעצים את ארבעת תחומי הלימוד של ה-STEM.

  • משימת החלל של האקדמיה הצעירה תותאם באופן ייחודי לכל רעיון ניסויי שנלמד בבית הספר או שתבחרו באופן ייחודי. 

  • משימת החלל היא עניין מגניב - מתי בפעם האחרונה נגעת במשהו שהגיע לקצה החלל? התלמידים בתכנית סקרנים לכל אורך התהליך.